پیش فاکتور سبد خرید
ردیفشناسهبارکدتصویرمحصولوزنابعادقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
جمع کل0
وزن تقریبی: نامعلوم
مبلغ کل
مبلغ نهایی
مهر و امضاء فروشنده:
مهر و امضاء خریدار:
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب