برند Testo - تستو

لیست محصولات Testo

لیست محصولات Testo آلمان قابل ارائه با گارانتی و خدمات پس از فروش

Model  Description Order Number
Testo 103 Folding food thermometer 0560 0103
Testo 104 Waterproof folding food thermometer 0563 0104
Testo 104-IR Dual purpose IR and penetration thermometer 0560 1040
Testo 105 Food probe thermometer 0563 1051
Testo 105 set Food probe thermometer set 0563 1052
Testo 105 Food probe thermometer with frozen food measurement tip 0563 1054
Testo 106 set Food thermometer kit(with waterproof protective case) 0563 1063
Testo 108-1 Waterproof food thermometer 0563 1080
Testo 108-2 Waterproof digital food thermometer(lockable Type) 0563 1082
Testo 110 One-channel temperature measuring instrument 0560 1108
Testo 112 Officially calibratable one-channel temperature measuring instrument 0560 1128
Testo 115i Pipe-clamp thermometer wireless Smart Probe 0560 1115
Testo 174T Mini temperature data logger 0572 1560
Testo 174T Mini temperature data logger kit 0572 0561
Testo 174H Mini temperature and humidity data logger 0572 6560
Testo 174H Mini temperature and humidity data logger kit 0572 0566
Testo 175T1 Temperature data logger 0572 1751
Testo 175T2 Temperature data logger 0572 1752
Testo 175T3 Temperature data logger 0572 1753
Testo 175H1 Temperature and humidity data logger 0572 1754
Testo 176T1 One-channel temperature data logger 0572 1761
Testo 176T2 Two-channel temperature data logger 0572 1762
Testo 176T3 Four-channel temperature data logger 0572 1763
Testo 176T4 Four-channel temperature data logger 0572 1764
Testo 176H1 Four-channel humidity and temperature data logger 0572 1765
Testo 176H2 Four-channel humidity and temperature data logger 0572 1766
Testo 176P1 Five-channel pressure, temperature, and RH data logger 0572 1767
Testo 184 T1 Short-term temperature USB transport data logger 0572 1841
Testo 184 T2 Short-term temperature USB transport data logger with LCD display 0572 1842
Testo 184 T3 Temperature USB transport data logger with LCD display 0572 1843
Testo 184 T4 Cryogenic temperature USB transport data logger 0572 1844
Testo 184 H1 Temperature and humidity USB transport data logger with LCD display 0572 1845
Testo 184 G1 Temperature, humidity and shock USB transport data logger 0572 1846
Testo 205 One-hand pH/temperature measuring instrument 0563 2051
Testo 205 One-hand pH/temperature measuring instrument Set 0563 2052
Testo 270 Cooking oil tester 0563 2750
Testo 310 Residential combustion analyzer kit 0563 3100
Testo 310 Residential combustion analyzer kit with printer 0563 3110
Testo 316-3 Refrigerant Leak Detector 0563 3163
Testo 316-4 Leakage detector for refrigerants 0563 3164
Testo 320 Combustion analyzer kit 0563 3220 70
Testo 405 Pocket-sized thermal anemometer 0560 4053
Testo 405i Hot-wire anemometer wireless Smart Probe 0560 1405
Testo 410i Vane anemometer wireless Smart Probe 0560 1410
Testo 410-1 Vane anemometer 0560 4101
Testo 410-2 Vane anemometer with humidity measurement 0560 4102
Testo 416 Small vane anemometer 0560 4160
Testo 417 Rotating vane anemometer 0560 4170
Testo 420 Air flow capture hood 0563 4200
Testo 425 Hot wire anemometer 0560 4251
Testo 435-1 Multifunction meter 0560 4351
Testo 435-2 Multifunction meter w/ memory and software 0563 4352
Testo 435-3 Multifunction meter w/ integrated differential pressure 0560 4353
Testo 435-4 Multifunction meter w/ memory, software, and differential pressure 0563 4354
Testo 445 Service instrument for air conditioning / ventilation systems 0560 4450
Testo 460 Tachometer 0560 0460
Testo 465 Tachometer kit 0563 0465
Testo 470 Tachometer kit 0563 0470
Testo 476 Pocket StrobeTM handheld stroboscope 0563 4760
Testo 477 LED stroboscope 0563 4770
Testo 510 Digital manometer 0563 0510
Testo 510i Differential pressure manometer wireless Smart Probe 0560 1510
Testo 511 Pocket-sized absolute pressure measuring instrument 0560 0511
Testo 512 Pressure and flow velocity measuring instrument 0 to 2 hPa 0560 5126
Testo 512 Differential pressure meter 0560 5127
Testo 512 Pressure and flow velocity measuring instrument 0 to 200 hPa 0560 5128
Testo 512 Pressure and flow velocity measuring instrument 0 to 2000 hPa 0560 5129
Testo 521-1 Differential pressure measuring instrument 0 to 100 hPa 0560 5210
Testo 521-2 Differential pressure measuring instrument 0 to 100 hPa 0560 5211
Testo 521-3 Differential pressure measuring instrument 0 to 2.5 hPa 0560 5213
Testo 526-1 Differential pressure measuring instrument 0 to 2000 hPa 0560 5280
Testo 526-2 Differential pressure measuring instrument 0 to 2000 hPa 0560 5281
Testo 535  CO2 meter 0560 5350
Testo 549  Digital manifold 0560 0550
Testo 549i Refrigeration pressure wireless Smart Probe 0560 1549
Testo 550 Digital manifold kit with Bluetooth 0563 1550
Testo 557 4-Valve digital manifold kit with Bluetooth and external vacuum gauge 0563 1557
Testo 552 Digital vacuum / micron gauge with Bluetooth 0560 5522
Testo 570 4-Valve digital manifold kit with data logging 0563 5702
Testo 605-H1 Compact thermal hygrometer 0560 6053
Testo 605-H2 Compact thermal hygrometer 0560 6054
Testo 605i Thermo-hygrometer wireless Smart Probe 0560 1605
Testo 606-1 Moisture meter 0560 6060
Testo 606-2 Moisture meter 0560 6062
Testo 608-H1 Thermal hygrometer 0560 6081
Testo 608-H2 Thermal hygrometer 0560 6082
Testo 610 Pocket-sized air humidity measuring instrument 0560 0610
Testo 616 Moisture meter 0560 6160
Testo 622 Thermohygrometer and barometer 0560 6220
Testo 623 Thermohygrometer 0560 6230
Testo 625 Thermohygrometer 0563 6251
Testo 635-1 Humidity measuring instrument 0560 6351
Testo 635-2 Temperature and moisture meter 0563 6352
Testo 645 Humidity measuring instrument for industry 0560 6450
Testo 720 Temperature meter 0560 7207
Testo 735-1 3-Channel temperature measuring instrument 0560 7351
Testo 735-2 3-Channel temperature measuring instrument 0563 7352
Testo 750-1 Digital Voltage Tester 0590 7501
Testo 750-2 Digital Voltage Tester with GFCI Test 0590 7502
Testo 750-3 Digital Voltage Tester with GFCI Test 0590 7503
Testo 755-1 Current / Voltage Meter with 200 A AC, 600 V AC/DC, and Continuity 0590 7551
Testo 755-2 Current / Voltage Meter Continuity, and Phase Rotation Tester 0590 7552
Testo 760-1 Digital multimeter 0590 7601
Testo 760-2 Digital multimeter with type K and TRMS 0590 7602
Testo 760-3 Digital multimeter with type K, TRMS, and 1,000 V range 510999 7603
Testo 770-1 Hook clamp meter 0590 7701
Testo 770-2 Hook clamp meter with thermocouple adapter 0590 7702
Testo 770-3 Hook clamp and power meter with Bluetooth 510999 7703
Testo 805i Infrared thermometer wireless Smart Probe 0560 1805
Testo 810 Pocket-sized temperature measuring instrument 0560 0810
Testo 826-T2 Infrared thermometer with laser marking for food (6:1 optics) 0563 8282
Testo 826-T4 Infrared thermometer with laser marking and penetration probe for food 0563 8284
Testo 830-T2 kit Infrared thermometer 0563 8312
Testo 830-T4 Infrared thermometer with 2-point laser marking (30:1 optics) 0560 8314
Testo 830-T4 Set Infrared thermometer 0563 8314
Testo 835-T1 Infrared thermometer 0560 8351
Testo 835-T2 Infrared thermometer 0560 8352
Testo 835-H1 Infrared thermometer and moisture meter 0560 8353
Testo 845 Infrared temperature measuring instrument 0563 8450
Testo 845 Infrared temperature measuring instrument with integrated humidity module 0563 8451
Testo 865 thermal imager 0560 8650
Testo 868 thermal imager with App 0560 8681
Testo 869 thermal imager 0560 8690
Testo 871 thermal imager with App 0560 8712

اصالت، سلامت و گارانتی – ابزار دقیق میترتولز 

تامین و توزیع – پشتیبانی و نگهداری

شرکت پرتو افزار درخشان بین الملل

02188727598 – 02128424159

شبیه ساز دوربین حرارتی برای موبایل (اندروید و آیفون)
مبحث انواع راهکارهای دماسنجی تست و بازررسی مذاب و انواع نورد، شمش و قطعات مس، روی، سرب، سنگ آهن، فولاد، چدن و آلمینیوم

دیدگاهتان را بنویسید

لیست خرید
لیست‌محبوب
ابزارهای مشاهده شده
دسته‌بندی